Image for post
Image for post

Article headlineAward Winners

Hiện nay, thị trường máy lọc nước đang có xu hướng sử dụng các loại máy ion kiềm, nhờ những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe khi sử dụng thường xuyên, đã được làm sáng tỏ qua nhiều nghiên cứu khoa học, thực hiện bởi các bác sĩ chuyên gia đầu ngành. Cùng Viteko tìm hiểu về cấu tạo cũng như những lợi ích tuyệt vời mà máy ion kiềm mang lại qua bài viết dưới đây nhé.

I.Máy lọc nước điện giải ion kiềm là gì

Máy lọc nước ion kiềm(alkaline) hay còn được gọi là máy lọc nước điện giải, máy lọc nước tạo kiềm là một thiết bị lọc nước. Bên cạnh khả năng lọc sạch, chúng còn có khả năng điện phân tách nước thành 2 phần khác nhau là nước ion kiềm và nước ion axit từ đó làm tăng độ pH cũng như mật độ phân tử Hydrogen trong nước uống. …

About

Dienmayviteko

Trang Cá nhân: https://dienmayviteko.com/ .

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store